Årsmøter i Øvlinglia veilag

Årsmøte 1 – 29. mars 2023

Nedenfor finner dere innkalling og protokoll fra det første årsmøtet den 29. mars 2023.

INNKALLING 1.ORDINÆRE ÅRSMØTE – ØVLINGLIA VEILAG

Det innkalles herved til årsmøte

Tid: onsdag 29.mars på Teams.For de som ikke har mulighet å delta på Teams, bes det om en skriftlig respons på de foreslåtte vedtektene på mail i forkant av årsmøtet. Dette sendes ole.holbo@trvgruppen.no

SAKSLISTE:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Opprop
 3. Valg av møteleder, protokollfører og en møtedeltaker til å skrive under protokoll
 4. Styrets forslag til vedtekter for Øvlinglia veilag
 5. Avslutning

Styret

PROTOKOLL 1. ORDINÆRE ÅRSMØTE – ØVLINGLIA VEILAG
Tid: onsdag 29.mars på Teams.
Tilstede: 23 deltok i Teams, og 4 hadde gitt fullmakt.

SAKSLISTE:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  Leder åpner møtet
  Opprop: 19 stemmeberettigede, 4 stemmeberettigede hadde på forhånd tilkjennegitt skriftlig svar på årsmøtepapirene.

  Forslag fra styret: Forslag til protokoll sendes ut medlemmene for siste kvalitetsrunde med frist for tilbakemelding innen utgangen av tirsdag 4.april.
  VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

  Leder refererer sakslista fra innkallingen og viser til saksunderlag for årsmøtet.
  VEDTAK: Innkalling, saksliste godkjennes.

 2. Valg av møteleder, protokollfører og en møtedeltaker til å skrive under protokoll
  Forslag på Ole Erik Holboe som møteleder
  VEDTAK: Enstemmig valgt

  Forslag på Iver Johnsen som protokollfører
  VEDTAK: Enstemmig valgt

  Forslag på Viveke Trønsdal til å skrive under protokoll
  VEDTAK: Enstemmig valgt

 3. Vedtekter for Øvlinglia veilag:
  Vedlagt protokollen

 4. Avslutning

Leder takket for oppmøte
Styret
Vedlegg:
– Referat Styremøte 1 – 22.mars 2023
– Styrets forslag til vedtekter