Velkommen til nye eiere av hytte nr 17

tomt17

Hytta til Bitten og Asbjørn Grong – hytte på tomt nr. 17 – er solgt.

Ny eier er Roar Høe fra Jakobsli.
Vi ønsker de nye eierne velkommen til Øvlinglia.