Dato  Brev
20.09.2019  E-post til Tydal kommune om kommunen som grunneier
08.09.2019  E-postkorrespondanse med Tydal kommune om regulering av vei
05.02.2013   Brev fra Tydal Ski AS om kjøp av aksjer
30.10.2012  Info brøyting 2012_2013
16.10.2012  Status veikomitéen 2012
16.10.2012  Rapport veikomité 2012
06.11.2011  Status veikomitéen 2011
06.10.2011  Rapport2011 fra Veikomité
30.05.2011  Brev fra Veikomité
07.12.2010  Bruk av brøytet Riastvei
11.11.2010  Avtale brøyting og bom
07.10.2010  Avtaleutkast brøyting 
09.06.2010  Brev fra veikommité om dugnad 
11.05.2010  Brev fra veikomité 
19.02.2010  Brev om støtte til løypekjøring 
01.09.2008  Svar fra Selboe om innløsning 
04.12.2007  Løypekjøring vinteren 2008 
26.09.2007  Svar til kommunen om turistinfo 
12.01.2007  Tomteinnløsning 
23.10.2006  Eiendomsskatt