Renovasjonsliste / informasjon fra Tydal kommune og Innherred renovasjon

Tydal kommune har inngått avtale med Innherred Renovasjon om innsamling av avfall fra 1.1.2015, men det vil ikke bli noen endringer i ordningen før andre halvår 2015. Renovasjonsavgiften for 2015 vil ligge på samme nivå som i 2014 og fortsatt kreves inn av Tydal kommune. Spørsmål om renovasjon skal også rettes til Tydal kommune.

Fyldig informasjon om endringer i ordningen vil komme i løpet av våren. Inntil videre gjelder samme system som før.

Les mer om kjøreruter, kjøretider, gjenvinningsstasjon og kontaktinformasjon..

Kjørerute husholdningsavfall 1. halvår 2015

Kjøreruta oppdeles slik:   

Mandag : Stugudal – Nea bru
Tirsdag   : Nea bru – Hilmo

Kjøring i ukene: 2,4,6,8,10,12,14,15 ( tirs.+ ons.) 17,19, og 21 

Kjørerute papp-/papirinnsamling 1.halvår 2015

Papirrute kjøres hver 3. uke på disse datoene:

Torsdag 08. januar
Torsdag 29. januar
Torsdag 19. februar
Torsdag 12.mars
  Torsdag 09. april
  Torsdag 30. april
  Torsdag 21. mai
  Torsdag 11. juni

OBS! Ny ordning:
Nå kan både papp, papir og kartong leveres sammen. F.eks. aviser, ukeblader, reklame, pappesker, drikkekartong, emballasjekartong (pizzaesker etc.)

Gjenvinningsstasjon Rethølmoen

har åpent hver mandag fra kl. 11.00 – 16.30.

Når avfallet er sortert kan alle avfallstyper leveres på gjenvinningsstasjonen.

Returmottakene i Stugudal, Græsli og Ås er tilgjengelig hele døgnet. Her kan det leveres papir, glass og restavfall. Andre avfallstyper må leveres på gjenvinningsstasjonen.

Tydal kommune
tlf: 73 81 59 00      
e-postadr: postmottak@tydal.kommune.no
web: www.tydal.kommune.no

For hytte og fritidseiendommer:

  • Restavfall og papir skal bringes til hyttecontainere
  • Andre sorterte avfallsfraksjoner skal bringes til returpunkter eller gjenvinningsstasjonen
  • Med dette brevet får du en liten eske til å samle batterier i hjemme. Alle batterier kan gjenvinnes, så når esken er full kan du levere batteriene på Servicekontoret, gjenvinningsstasjonen eller på dagligvarebutikker.

 

Tydal kommune og Innherred Renovasjon ønsker alle et godt nytt år!