Nytt nr til telefonåpning av bom

bom

Nå skal alle som stod på telefonlista ha fått en SMS om at de er innlagt slik at de kan åpne bommen via mobiltelefonen.
Man må ikke teste om det virker før man står ved bommen. Hvis man ringer opp bommen uten å ha tenkt å passere, vil bommen bli stående åpen.

Ring +47580007660952 når bommen skal åpnes.
Kun innmeldte mobilnummer har tilgang til å ringe opp bommen.

Evt. problemer meldes undertegnede.

Arve Brenne
Administrator brøyteordningen
arvbren@online.no / 916 68 922