Stevling

Om «stevling»

Kilde: Sollia.net ( 05.12.2010 )

Bilde av Kvennbekken stevler foto Jo Øvergaard

Flere saker på Sollia.net har i det siste omtalt fenomenet ”stevling”.
Det inntreffer helst under en langvarig kuldeperiode med lite eller ingen
snø, akkurat slik det er i Sollia nå. Bekker og vannsig grunnfryser slik
at vannet presses opp over isen, og isen vokser oppover i et overrask-
ende tempo.

Men hva kommer ordet ”stevling” av? Det er vel ingen selvfølge at det
inngår i alle nordmenns vokabular i dag, det finnes ikke i PC`enes rette-
program, ei heller i for eksempel Kunnskapsforlagets Norske ordbok.

Så kan man kanskje tenke at det er et merkelig dialektord som er
”funnet opp” lokalt. Men nei, det er nok med dette som så mye annet,
det har kommet utenfra, slått rot og overlevd her i Sollia.

Bilde av stevling ,jfoto Jo Øvergaard

Etymologien gir svar på ordets opprinnelse. Det kommer av det
oldnorske verbet stefja som betyr å stanse, som hører sammen
med stefna (demme opp) eller egentlig ”å få vannet til å stanse”.
Og det er vel akkurat det som skjer når bekkene stevler. Når
noen kan kunsten å stemme blodet (stoppe blødninger), så har
det også sin rot på det samme stedet i etymologien.
Så nå ”koagulerer” bekkene og vannsigene i Sollia.