Problemer med bommen

 DSCF0652

Det har vært noen få tilfeller i vinter at utgående bom ikke har åpnet seg automatisk.
Dette skyldes at mye snø legger seg over følerne i bakken slik at de ikke fungerer. Riastvegen jobber med saken for å få dette stabilt.

Tips fra Riastvegen:
Når utgående bom ikke åpner, må brukerne være klar over at inngående bom kan brukes (også for utgående) ved å åpne med mobiltelefonen. Forøvrig er det generelt viktig at brukerne fjerner snø som legger seg på bommene og varsler når noe ikke fungerer som det skal. 

Med god hjelp fra alle skal dette går bra!