Ny nettleie.

Avtale om salg av TKEs nettvirksomhet og kraftomsetning til TrønderEnergi AS vedtatt
 
07.11.2012

Torsdag 25. Oktober vedtok Kommunestyret i Tydal fremforhandlet avtale med TrønderEnergi AS og at distribusjonsnettet i Tydal selges til TrønderEnergi Nett AS.

Dette gjennomføres pr 1. januar 2013.

Hva betyr dette for deg som nettkunde?

Du behøver ikke foreta deg noe spesielt. Nettleie blir sluttfakturert av TKE for 2012. Dette skjer i slutten av januar 2013.

Det er viktig at du leser av strømmåleren så nært opp til årsskiftet som mulig og sender oss din avlesning senest 8. januar.


Du som kunde vil bli overført til ny eier fra 1. januar 2013 og motta fakturaer derfra i fremtiden.


Kilde: TKE’s hjemmeside

 

Av brev mottatt fra Trønderenergi i dag, fremgår det at blant annet den faste delen av nettleien nesten blir halvert til kr 1625 per år!