Melding fra Vegstyret

Ingen åpning av Riastvegen til pinse!

Åpning av veien er ikke fastsatt da det fortsatt er mye snø i veitraseen.
Snøsmeltingen har ikke kommet skikkelig i gang ennå; det er
temperaturutviklingen framover som avgjør når opptak kan settes i gang.

Det er en uvanlig sein vår i fjellet p.g.a.  mye tele og  lave temperaturer.
(06.05.2013)

Styret i Riastvegen Vegforening SA vedtok i styremøte den 6.februar 2013 at
enkeltbillettprisen fortsatt skal være kr. 60.-, men at sesongkortprisen øker
fra kr.500.- til kr. 600.- for de som allerede har sesongkortbrikke.

For nye kjøpere av sesongkort kommer et tillegg på kr.100.- for brikken – d.v.s
kr.700.-.

Frist for innbetaling av sesongkortavgiften er 1.juni 2013.

HUSK NYTT BANKGIRONUMMER FOR INNBETALING AV SESONGKORTAVGIFTEN FOR 2013.

FOKUS BANK 8601.27.29377

Følg med på www.riastvegen.com for mer
informasjon.

Arve Brenne