Bladet «Stugudal fjell»

Stugudal-fjell400

Om man ønsker å få bladet tilsendt i postkassen, må man fra nå av betale støttemedlemsskap/frivillig abonnement for å få det. Det koster kr 200,- pr. år, og følger kalenderåret.

Det blir utgitt 4 nummer.pr. år. Giro til dere som er registrert fra før blir sendt ut i desember og gjelder året etter.

De som har betalt for 2014, vil få bladet tilsendt som før.

Det følger ingen forpliktelser med å være støttemedlem. Du har iflg. vedtektene uttalelsesrett på årsmøtene, men ingen stemmerett.

De som ønsker kan hente bladet på butikker og turistinformasjoner i Tydal. Opplaget blir det samme som før.

Ønsker du å betale inn så kan du gjøre det ved å benytte kontonummer: 4285 07 92768 og merk med navn og adresse.

Kristin Grytbakk