Bestilling/lading av årskort til Riastvegen

Riastvegen2016

Det er nå mulig å fornye årskort ved bomstasjonene i Ålen og i Tydal. Her kommer vi med en liten repetisjon på betalingsprosedyre. Bomsatser er uendret. 70,- for enkeltur og 700,- for årskort.

1. Betale enkeltur.
Trykk knappen øverst til venstre. Sett inn betalingskort og tast kode+ok.

2. Fornye årskort.
Hold årskortet på kortleser på venstre side av tastatur. Du vil da få opp et eget valg om fornying av årskort. Trykk på øverste knapp til høyre. Sett inn betalingskort og tast kode+ok

3. Bestille årskort
Send en e-post til riastvegen@gauldalen.no med navn og adresse. Selve kortet koster kr 100,- og så fyller man på det i selve bomstasjonen.

Det er viktig å kjøre helt fram til bommen før man betaler. Om man stopper for langt bak kan bommen i noen tilfeller lukke før man har kjørt igjennom.