5-doblet bredbåndskapasitet i Tydal

Infonett tok over driften av bredbånd via radio og ADSL 1. mars. Da de foretok målinger, så de at kapasiteten var sprengt. De 5-doblet derfor kapasiteten på bredbåndsnettet. De fleste vil således merke at de får raskere internett enn før. Les hele saken på Nea Radio.