Ny teknisk sjef i Tydal kommune

Per Ingebrikt Græsli har tiltrådt som konstituert teknisk sjef i Tydal kommune, etter at Selbo har gått av med pensjon.

Se nyhet på Tydal kommune sine hjemmesider.