Ny kontaktperson for Riastvegen

Vi har mottatt følgende beskjed fra styret i Riastvegen:

Dagfinn Ekker, som har vært Riastvegen sin kontaktperson, fratrer sine roller 1.mai. Deres kontakt person etter 1.mai er Einar Aas, Tydal.

Einar Aas treffes på tlf. 95026129.
Riastvegens e-postadresse er riastvegen@gauldalen.no

Med hilsen

Bjørg Helene Skjerdingstad
Styreleder