Lupiner svartelistet

lupiner klarsgarden

Denne planten ble forbudt fra 1.1.2016. Den har spredd seg over hele landet, også i Tydal. Her finner du mer informasjon om svartelistede planter:

Regjeringen bremser spredning av fremmede arter som truer norsk natur

Regelverket forbyr en rekke av de mest skadelige fremmede plantene som vokser i Norge. Planter som lupin, rynkerose, kanadagullris og gullregn vil ikke lenger vil bli solgt i hagesentrene og det er heller ikke lenger lov å plante ut disse i hager, parker og andre områder.

Selv om det er ønskelig at disse plantene ikke skal finnes i norsk natur, er det etter det nye regelverket ingen plikt til å fjerne forbudsplanter som allerede er plantet og finnes i norske hager og parker. Men frivillige dugnader, som har blitt mer og mer vanlig for å fjerne de mest skadelige plantene, er et bra tiltak for å hindre at disse sprer seg til naturen og skader andre stedegne arter og naturtyper.

Håper derfor at alle hytteeiere sørger for å fjerne alle ulovlige planter i hytteområdet. Husk at Lupiner ikke bare kan kastes, men må spas opp med rota og legges i sekk/pose og kastes i restavfallet slik at de blir brent.

Vh

Ole Erik Holbø