Infobrev fra veikomite

Hei,

Sender dere presentasjonene vi hadde i møte om reguleringsplan Øvlinglia 15. oktober 2022, Væktarstua.

Veglaget består av:

 • Aslaug Bjørke
 • Harald Sæther
 • Einar Trønsdal
 • Ole Erik Holbø
 • Arne Rokkones (Tydal kommune)

Vi gjorde første runde for å kunne oppnå en økonomisk prognose på vegprosjektet, jf. reguleringsplan. Foreløpige økonomiske prognoser er ikke forpliktende og kan foreløpig ikke refereres til før veglaget har utformet en konkurranse som leverandørene må levere tilbud på. Veglaget har ambisjon om å kunne foreta tilbudsbefaring med relevante leverandører før vinteren 2022/2023. Oppstart vegprosjekt ikke før sommer 2023.

Fra de oppmøte var de aller fleste hytteeierne interessert i å etablere veg inn i feltet.

Noen spørsmål/avklaringer som dukket opp i møtet var:

 • Kostnadsfordeling pr hytte – hvilke fordelingsmodeller er hensiktsmessige/benyttet hos andre hyttefelt? Hvordan oppnår man en kostnadsfordeling der de som benytter flere meter av vegen (lengst inn i hyttefeltet) betaler relativt mer enn de som ikke trenger å kjøre så langt?
 • Vinterbrøytet veg, eller brøyting tom. ny felles p-plass?
 • Forutsatt vinterbrøytet veg, hva er da behovet for felles p-plass? Faller behovet bort? Svaret er litt avhengig av neste kulepunkt:
 • Ønske om å beholde parkeringslommer langs Riastvegen selv om veg realiseres, noen hytteeiere kan velge å stå utenfor eierskap til veg, Tydal kommune på ta ansvar for disse hytteeierne mht. parkeringsmuligheter.
 • Ønske om å beholde etablerte gangstier inn til/i feltet
 • Må se på formell organisering av eierskapet til veg, normalt å forvente at eierandel tinglyses pr g nr/b nr (pr eiendom).
 • Finansiering av reguleringsplan – skal man opprette et «sameie» som kan ha fellesgjeld? Løsningen krever mye administrasjon og trolig høye driftskostnader.

Mvh

Ole Erik Holbø

Vedlegg: Faseinndeling / klynger