Vinterbrøyting 2022/2023

BROEYTE

Sommeren er i ferd med å gå over til høst og deretter kommer vinteren. Det er på tide å forberede seg på vinteren og snø og stengt Riastveg for de som ikke deltar i brøyteordningen.

Invitasjon til deltakelse i vinterens brøyteordning sendes ut nå i disse dager til alle hytteiere i området Langtjønna, Øvlinglia og langs Riastvegen opp til Finnøyvollan.

10. oktober er fristen til å melde fra om en blir med på ordningen eller ikke.

  Gi tilbakemelding om brøyteordning 2022/23 her  

Alternativt kan man melde til Arve Brenne pr. post eller e-mail.