Øvlinglia veilag

På denne siden vil vi legge ut fortløpende informasjon om veiprosjektet.

Med vennlig hilsen

Styret i Øvlinglia veilag

 

Org.nr.: 931 274 805
Kontonr.: 9230 31 67120 
E-post: styret-veilaget@ovlinglia.com