Tidligere ledere

  Leder

Periode

  Henning Gjermstad1972 – 1974
  Percival Olsen1974 – 1976
  Gunnar Olav Trønsdal1976 – 1980
  Harald Grønli1980 – 1982
  Jørn Holbø1982 – 1986
  Per Jørgen Trøa1986 – 1990
  Egil Tjernvoll1990 – 1994
  Tore Sehm1994 – 1996
  Trygve Gjermstad1996 – 2002
  Harald Grønli2002 – 2004
  Dag Haug2004 – 2006
  Trond Rian2006 – 2008
  Geir Einar Gundersen2008 – 2012
  Arve Brenne2012 – 2018