Styret 2022/2023

  Leder:Ole Erik Holbø 
  Styremedlem:Margrete Skevik
  Styremedlem: Kjell Tore Magnussen
  Vararep.:  Einar Trønsdal
  Revisor:Siri Øye
  Valgkomite:Ann Helen Nilsen og Egil Tjernvoll
  Webansv.:Jo Olav Trønsdal