Reguleringskart

Nedenfor vises reguleringskartet med veinettet innlagt. Klikk på bildet for å gå inn på kommunens kartsystem.

Vedtekter Øvlinglia veilag

Vedtatt 4. april 2023 §1. VEILAGET Øvlinglia veilag, heretter kalt veilaget, omfatter veien ØVLINGLIA HYTTEFELT med stikkveier frem til den enkelte hyttetomt/tomtefeste, samt evt. fremtidig utstukket hyttetomt. Veiene er markert på vedlagte kart og følger vedtatt reguleringsplan i Tydal kommune av 11.04.2022. §2. VEILAGETS OPPGAVER Veilagets skal stå for den daglige driften av veien som …

Styremøter i Øvlinglia veilag

Styremøte 4 – 24. mai 2023 Nedenfor finner dere innkalling og protokoll fra det fjerde styremøtet den 24. mai 2023. Innkalling Innkalling styremøte Øvlinglia veilag Tid: Onsdag 24.mai Sted: TEAMS Sakliste: SAK 9/23             Fremdriftsplan veiprosjektet Styret tar en fot i bakken etter møtet med Tydal kommune. Saker til drøfting: –          Byggesøknad …

Årsmøter i Øvlinglia veilag

Årsmøte 1 – 29. mars 2023 Nedenfor finner dere innkalling og protokoll fra det første årsmøtet den 29. mars 2023. Innkalling INNKALLING 1.ORDINÆRE ÅRSMØTE – ØVLINGLIA VEILAG Det innkalles herved til årsmøte Tid: onsdag 29.mars på Teams.For de som ikke har mulighet å delta på Teams, bes det om en skriftlig respons på de foreslåtte …