E-post-korrespondanse med plan- og oppmålingskontoret i Tydal kommune om regulering av vei

Hei Nedenfor ser dere e-post-korrespondansen mellom hytteforeningens leder, Ole Erik Holbø, og konsulent Brynhildsvoll i Plan- og oppmålingskontoret i Tydal kommune. Fra: Ole Erik HolbøSendt: 8. september 2019 14:46Til: Brynhildsvoll, OveEmne: Øvlinglia, gjennomgang Hei, Ove Jeg har sakset ut fra protokoll årsmøte i foreninga fra oktober 2018: Det formelle svaret fra oss i styret framgår …

Styremøter

År  Referat 2021 29.06.2021 2013 14.03.2013 2006 09.03.2006 2005 09.03.2005 2004 09.12.2004

Styrebrev

  Dato  Brev 20.09.2019  E-post til Tydal kommune om kommunen som grunneier 08.09.2019  E-postkorrespondanse med Tydal kommune om regulering av vei 05.02.2013   Brev fra Tydal Ski AS om kjøp av aksjer 30.10.2012  Info brøyting 2012_2013 16.10.2012  Status veikomitéen 2012 16.10.2012  Rapport veikomité 2012 06.11.2011  Status veikomitéen 2011 06.10.2011  Rapport2011 fra Veikomité 30.05.2011  Brev fra Veikomité …

Regulering vei

  Dato Brev 30.05.2011 Brev fra Veikomité 06.10.2011 Rapport2011 fra Veikomité 06.11.2011 Status veikomitéen 2011 16.10.2012 Rapport veikomité 2012 16.10.2012 Status veikomitéen 2012 01.11.2022 Infobrev fra veikomite