Vedtekter for Øvlinglia hytteforening

§ 1. Øvlinglia Hytteforening har til formål å ivareta medlemmenes rettigheter og felles interesser i forbindelse med Øvlinglia hyttefelt.   § 2 Hytteeiere på Tydal Kommunes eiendom i Øvlinglia har rett til medlemsskap. Medlemsåret er kalenderåret. Bare hytteeiere som betaler årskontingent er medlemmer. § 3. Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer. Ektefelle eller samboer er …

Styremedlemmer

Styret 2022/2023   Leder: Ole Erik Holbø    Styremedlem: Margrete Skevik   Styremedlem:  Kjell Tore Magnussen   Vararep.:   Einar Trønsdal   Revisor: Siri Øye   Valgkomite: Ann Helen Nilsen og Egil Tjernvoll   Webansv.: Jo Olav Trønsdal

Tidligere ledere

  Leder Periode   Henning Gjermstad 1972 – 1974   Percival Olsen 1974 – 1976   Gunnar Olav Trønsdal 1976 – 1980   Harald Grønli 1980 – 1982   Jørn Holbø 1982 – 1986   Per Jørgen Trøa 1986 – 1990   Egil Tjernvoll 1990 – 1994   Tore Sehm 1994 – 1996   Trygve …