Årsmøter og regnskap

År
Referat/protokoll
Regnskap
Sakliste /dokumenter
2023
25.10.2023
Regnskap 2023
Innkalling/saksliste
2022
15.10.2022
Regnskap 2022
Sak 1. Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å godkjenne protokoll
Sak 3. Godkjenning av stemmeberettigede og evt. fullmakter fra medlemmer.
Sak 4. Styrets beretning for 2022
Sak 5. Årsregnskap 2022
Sak 6. Fastsette kontingent for 2023
Sak 7. Oppkjøring av løyper – økonomisk støtte for sesong 22/23.
Sak 8. Budsjett 2023
Sak 9. Valg for 2023 i samsvar med vedtektene v/ valgkomiteen
Sak 10. Komite for påskeskirennet 2023
Sak 11. Brøyteordning Riastvegen – Regnskap / orientering v/ Arve Brenne
Sak 12. Eventuelt
2021
16.10.2021
Regnskap 2021
2020
15.12.2020
Regnskap 2020
– Innkalling
– Sak 8 vedlegg 1: Budsjett 2021
– Sak 9 vedlegg 1: Valgkomiteens innstilling
– Sak 11 vedlegg 1: Orientering brøyteordning
– Sak 12 vedlegg 1: Alternativ vegtrasé
– Sak 12 vedlegg 2: E-post fra Holbø
– Sak 12 vedlegg 3: E-post styret ang aletrnativ vegtrasé
– Sak 12 vedlegg 4: Svar fra Lysholm til kommunen
2019
18.10.2019
Regnskap 2019
2018
27.10.2018
Regnskap 2018
2017
30.09.2017
Regnskap 2017
2016
29.10.2016
Regnskap 2016
Saksdokumenter
2015
24.10.2015
Regnskap 2015
Saksdokumenter
2014
11.11.2014
Regnskap 2014
Protokoll m/vedlegg Saksdokumenter
2013
11.11.2013
Regnskap 2013
Saksdokumenter
2012
19.11.2012
Regnskap 2012
2011
21.11.2011
Regnskap 2011
2010
22.11.2010
Regnskap 2010
2009
09.11.2009
Regnskap 2009
2008
24.11.2008
Regnskap 2008
2007
29.11.2007
Regnskap 2007
2006
09.11.2006
Regnskap 2006