Årsmøter og regnskap

År Referat/protokoll Regnskap Saksliste/dokumenter
2022 15.10.2022 Regnskap 2022
Budsjett 2023
Sak 1. Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å godkjenne protokoll
Sak 3. Godkjenning av stemmeberettigede og evt. fullmakter fra medlemmer.
Sak 4. Styrets beretning for 2022
Sak 5. Årsregnskap 2022
Sak 6. Fastsette kontingent for 2023
Sak 7. Oppkjøring av løyper – økonomisk støtte for sesong 22/23.
Sak 8. Budsjett 2023
Sak 9. Valg for 2023 i samsvar med vedtektene v/ valgkomiteen
Sak 10. Komite for påskeskirennet 2023
Sak 11. Brøyteordning Riastvegen – Regnskap / orientering v/ Arve Brenne
Sak 12. Eventuelt
2021 16.10.2021 Regnskap 2021 /
Budsjett 2022
– Sak 1 – Innkalling
– Sak 3 – Medlemsliste
– Sak 9 – Valgkomiteen
– Sak 11 – Regnskap brøyteordning
Kommentarer til regnskap
Signatur revidert regnskap
2020 15.12.2020 Regnskap 2020 Innkalling
– Sak 8 vedlegg 1: Budsjett 2021
– Sak 9 vedlegg 1: Valgkomiteens innstilling
– Sak 11 vedlegg 1: Orientering brøyteordning
– Sak 12 vedlegg 1: Alternativ vegtrasé
– Sak 12 vedlegg 2: E-post fra Holbø
– Sak 12 vedlegg 3: E-post styret ang aletrnativ vegtrasé
– Sak 12 vedlegg 4: Svar fra Lysholm til kommunen
2019 18.10.2019 Regnskap 2019

Innkalling
Planbeskrivelse
Plankart
Reguleringsbestemmelser

2018 27.10.2018 Regnskap 2018 Budsjett 2019 og Valgkomiteens innstilling
2017 30.09.2017 Regnskap 2017 Budsjett 2018, reguleringsplan og svar på spørsmål vedr. innløsning av tomter
2016 29.10.2016 Regnskap 2016 Innkalling og saksdokumenter
2015 24.10.2015 Regnskap 2015 Protokoll og saksdokumenter
2014 11.11.2014 Regnskap 2014 Protokoll m/vedlegg Saksdokumenter
2013 11.11.2013 Regnskap 2013 Saksdokumenter
2012 19.11.2012 Regnskap 2012
2011 21.11.2011 Regnskap 2011
2010 22.11.2010 Regnskap 2010
2009 09.11.2009 Regnskap 2009
2008 24.11.2008 Regnskap 2008
2007 29.11.2007 Regnskap 2007
2006 09.11.2006 Regnskap 2006