Allmøte om veiprosjekt

Torsdag 9. mars kl. 18:30 blir det allmøte om veiprosjektet i Øvlinglia hyttefelt. Møtested er i Retura TRVs lokaler på Heggstadmoen 53 på Heimdal. Målsettingen for møtet er å komme til en løsning som alle godtar. Agenda: Gjennomgang av tilsendt materiale Diskusjon Avklare alternativ til avstemming Avstemming Klikk her for veibeskrivelse

Infoskriv om veiprosjekt

Veilaget sendte i går ut informasjon om veiprosjektet. Selve infoskrivet finner du her: Om foreningen – Styrenytt – Regulering vei

Regulering vei

Dato Brev 30.05.2011 Brev fra Veikomité 06.10.2011 Rapport2011 fra Veikomité 06.11.2011 Status veikomitéen 2011 16.10.2012 Rapport veikomité 2012 16.10.2012 Status veikomitéen 2012 01.11.2022 Infobrev fra veikomite 15.02.2023 Infobrev fra veikomite om tilbud fra entreprenører                                           …

Vedtekter for Øvlinglia hytteforening

§ 1. Øvlinglia Hytteforening har til formål å ivareta medlemmenes rettigheter og felles interesser i forbindelse med Øvlinglia hyttefelt.   § 2 Hytteeiere på Tydal Kommunes eiendom i Øvlinglia har rett til medlemsskap. Medlemsåret er kalenderåret. Bare hytteeiere som betaler årskontingent er medlemmer. § 3. Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer. Ektefelle eller samboer er …

Hyttene

Nedenfor vises noen av hyttene i hyttefeltet.

Leirdueskyting i Tydal

Tydal jeger- og fiskerforening avholder treningskvelder i leirdueskyting hver fredag fra mai til september ved skytebanen på Aunet i Tydal. Flere har i løpet av 2022 oppdaget dette tilbudet, og legger inn en stopp på vei til hytta. Skytingen foregår på en ny Compak Sporting-bane som har 6 leirduekastere med datastyring og mikrofoner. Duekort og …

Riastvegen er åpnet

Infobrev fra veikomite

Hei, Sender dere presentasjonene vi hadde i møte om reguleringsplan Øvlinglia 15. oktober 2022, Væktarstua. Veglaget består av: Aslaug Bjørke Harald Sæther Einar Trønsdal Ole Erik Holbø Arne Rokkones (Tydal kommune) Vi gjorde første runde for å kunne oppnå en økonomisk prognose på vegprosjektet, jf. reguleringsplan. Foreløpige økonomiske prognoser er ikke forpliktende og kan foreløpig …

vaektarstua

Protokoll fra årsmøtet 2022

Hei. Da ligger det ute protokoll, regnskap og budsjett fra årsmøtet som ble avholdt på Væktarstua i Stugudalen. Dere finner det under Om foreningen-Årsmøter og regnskap Informasjon om regulering vei, finner dere under Om foreningen-Styrenytt-Regulering vei    

BROEYTE

Vinterbrøyting 2022/2023

Sommeren er i ferd med å gå over til høst og deretter kommer vinteren. Det er på tide å forberede seg på vinteren og snø og stengt Riastveg for de som ikke deltar i brøyteordningen. Invitasjon til deltakelse i vinterens brøyteordning sendes ut nå i disse dager til alle hytteiere i området Langtjønna, Øvlinglia og …