Fritidsboligundersøkelse Tydal kommune 2023

Hytteforeningen har fått følgende henvendelse fra Tydal kommune:

Hei alle fritidsboligeiere og brukere av fritidsboliger i Tydal!

Din tilbakemelding er viktig for utviklingen av Tydal. Svar på vår fritidsboligundersøkelse her:  
https://www.tydal.kommune.no/fritidsboligundersokelse-2023


Fritidsboligundersøkelsen skal gi Tydal kommune økt og oppdatert kunnskap og innsikt i fritidsinnbyggernes behov, verdier, bruk, 
verdiskapning og tilfredshet og samtidig kunne si noe om eventuelle endringer siden forrige undersøkelse i 2016. 

Dataene fra undersøkelsen vil bli brukt i kommunens framtidige planlegging og videreutvikling. 
Undersøkelsen vil være tilgjengelig fra 10. mars til 31. mars. 

Minner samtidig om temakveld for fritidsinnbyggere i Tydal i kveld kl. 19.00 på Stugudal Grill, hjertelig velkommen!

 

Med hilsen

Mari Aas

Næring og kultur

Tydal kommune